L'Escola Bressol Municipal Montserrat va començar a funcionar, l'any 1980, sent la primera escola bressol municipal de la vil·la d'Esplugues de Llobregat.

A hores d'ara una part de l'actual equip docent de l'escola pertany a aquell primer grup fundador.

És un centre educatiu que aten nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els dos anys. Juntament amb les seves famílies ajudem al desenvolupament harmònic de la personalitat de l'infant, tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i socials, en un ambient estimulador i afavoridor de llur autonomia.

L'equip del centre està format per :
- Una coordinadora
- Una educadora per grup/classe
- Una educadora de suport per cada nivell d'edat
- Una psicòloga municipal
- Una netejadora
- Dues cuineres
- Un conserge